Artsen

Protocol sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor de wedstrijd

Specifieke anamnese en klinisch onderzoek van de risicovechtsporter voor de wedstrijd.

Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO)

Algemene informatie over het sportmedisch geschiktheidsonderzoek in het kader van gezond sporten.

Impact van het Risicovechtsportplatform

Verzameling van voorgaande nieuwsbrieven voor risicovechtsportartsen.

Risicowedstrijdsituaties

Advies voor wedstrijdsituaties waarbij de risicovechtsporter risico loopt op een (blijvend) letsel.

Advies Hepatitis B vaccinatie

Dit advies verduidelijkt de aanbeveling voor HBV-vaccinatie voor sporters die regelmatig aan risicovechtsportwedstrijden deelnemen.

Contra-indicaties voor risicovechtsporten

Omschrijving van mogelijke contra-indicaties voor risicovechtsportbeoefening.

Opvolging na de wedstrijd

Advies voor de opvolging van de sporter na de wedstrijd na bepaalde risicowedstrijdsituaties.

Advies voor de sporter na ernstige impact op het hoofd

Advies dat je als arts kan meegeven aan de sporter die een ernstige impact op het hoofd heeft opgelopen.

Advies voor de sporter na impact op het hoofd

Advies dat je als arts kan meegeven aan de sporter die een beperkte impact op het hoofd heeft opgelopen.

Protocol preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek

Protocol voor het sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor iemand die wil starten met een risicovechtsport.

Protocol periodiek sportmedisch geschiktheidsonderzoek

Protocol voor het periodiek sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor iemand die reeds een risicovechtsport beoefent.

Gevolgen voor de sporter

Gevolgen voor de sporter op basis van de impact tijdens de wedstrijd en de evaluatie van de sporter na de wedstrijd.

Evaluatie van de symptomen

Tool om de symptomen van een hersenschudding te evalueren.