Federaties

Het Vechtsportplatform vervult een rol van algemene vertegenwoordiger en spreekbuis voor risicovechtsporten in Vlaanderen. We beantwoorden vragen van vechtsportfederaties en bieden ondersteuning via de tools uit onze toolbox, workshops en gericht advies en begeleiding op vraag.

Onze werking voor vechtsportfederaties in 60 seconden.