Vechtsport als middel

Op deze pagina vind je alles terug wat we als platform ondernemen rond vechtsport als middel.

De term

“Vechtsport als middel”

We spreken van het gebruiken van sport als middel als sport expliciet, en dus bewust wordt ingezet om extra-sportieve doelstellingen na te streven, die bijkomend zijn aan de sportieve doelstellingen eigen aan de beoefende sport. Als de sport die hierbij gebruikt wordt een vechtsport is, gaat het om vechtsport als middel.

Vechtsport als middel is dus het expliciet inzetten van vechtsport om extra-sportieve doelstellingen na te streven, die bijkomend zijn aan de sportieve doelstellingen eigen aan de beoefende vechtsport. Het begrip “meerwaarde van vechtsport” wordt in dezelfde context gebruikt.

Volgend filmpje verduidelijkt deze definitie verder.

We werken bijvoorbeeld met deze tool in onze maatbegeleiding voor federaties rond vechtsport als middel.

Ondersteuningsaanbod vechtsport als middel.

We voorzien verschillende vormen van ondersteuning rond het thema vechtsport als middel. Het aanbod voor gemeenten kan je raadplegen op onze ondersteuningspagina voor lokale overheden. Het aanbod voor federaties kan je raadplegen op onze ondersteuningspagina voor federaties.

In onze kalender kan je uiteraard ook altijd de geplande activiteiten rond vechtsport als middel terugvinden.

Project Vechtsport als middel

Het concept ‘sport als middel’ wordt vaak gelinkt aan vechtsportbeoefening, waarbij het door betrokkenen regelmatig naar voren wordt geschoven als inherent aan dit type van sportbeoefening; vechtsportbeoefening en het concept ‘sport als middel’ lijken nauw met elkaar verbonden. Hoe de twee zich echter concreet tot elkaar verhouden is niet altijd duidelijk. Het doel van het project Vechtsport als middel was dan ook een brede verkenning van deze relatie in de praktijk; In welke mate en hoe wordt vechtsport ingezet om andere zaken na te streven dan sporttechnische vaardigheden?

Met andere woorden, de bottom-up verkenning van het concept “vechtsport als middel” stond centraal, met als eerste doel meer inzicht te krijgen in het concept zelf en hoe het concept op dit moment wordt toegepast in een vechtsportclubcontext.

Tussen oktober 2020 en december 2020 hadden we gesprekken met 43 vechtsportclubs, gesitueerd in Vlaanderen en Brussel, over hun werking en hun mogelijke implementatie van het gebruik van vechtsport als middel. Na het afronden van de gesprekken gingen we in samenwerking met de vakgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel aan de slag om de verzamelde informatie te verwerken.

Van theorie naar praktijk.

Hoe vertaalt dit theoretische concept zich nu naar de praktijk; met andere woorden, wat moet je je praktisch voorstellen bij het gebruik van vechtsport als middel? We onderscheiden drie profielen van vechtsportaanbod in de praktijk.

Volgend filmpje licht de drie profielen kort toe aan de hand van enkele concrete voorbeelden.

We werken bijvoorbeeld met deze tool in onze maatbegeleiding voor federaties rond vechtsport als middel.

Ondersteuningsaanbod vechtsport als middel.

We voorzien verschillende vormen van ondersteuning rond het thema vechtsport als middel. Het aanbod voor gemeenten kan je raadplegen op onze ondersteuningspagina voor lokale overheden. Het aanbod voor federaties kan je raadplegen op onze ondersteuningspagina voor federaties.

In onze kalender kan je uiteraard ook altijd de geplande activiteiten rond vechtsport als middel terugvinden.

Project Vechtsport als middel

Het concept “sport als middel” wordt vaak gelinkt aan vechtsportbeoefening, waarbij het door betrokkenen regelmatig naar voren wordt geschoven als inherent aan dit type van sportbeoefening; vechtsportbeoefening en het concept “Sport als middel” lijken nauw met elkaar verbonden. Hoe de twee zich echter concreet tot elkaar verhouden is niet altijd duidelijk. Het doel van het project Vechtsport als middel was dan ook een brede verkenning van deze relatie in de praktijk; In welke mate en hoe wordt vechtsport ingezet om andere zaken na te streven dan sporttechnische vaardigheden?

Met andere woorden, de bottom-up verkenning van het concept “vechtsport als middel” stond centraal, met als eerste doel meer inzicht te krijgen in het concept zelf en hoe het concept op dit moment wordt toegepast in een vechtsportclubcontext.

Tussen oktober 2020 en december 2020 hadden we gesprekken met 43 vechtsportclubs, gesitueerd in Vlaanderen en Brussel, over hun werking en hun mogelijke implementatie van het gebruik van vechtsport als middel. Na het afronden van de gesprekken gingen we in samenwerking met de vakgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel aan de slag om de verzamelde informatie te verwerken.

 

Aan de slag!

Je wil zelf (meer) inzetten op het gebruik van vechtsport als middel, of het gebruik ervan ondersteunen, hoe kan dat? Een eerste stap hierin is het concreet zichtbaar maken hoe de club er op dit moment mee bezig is; wordt vechtsport al als middel gebruikt, in welke mate, op welke manier, enz. Om deze denkoefening in goede banen te leiden ontwikkelden we een tool, die handvaten biedt om gestructureerd over het gebruik van vechtsport als middel na te gaan denken.

Volgend filmpje stelt de tool beknopt voor.

We werken bijvoorbeeld met deze tool in onze maatbegeleiding voor federaties rond vechtsport als middel.

Ondersteuningsaanbod vechtsport als middel.

We voorzien verschillende vormen van ondersteuning rond het thema vechtsport als middel. Het aanbod voor gemeenten kan je raadplegen op onze ondersteuningspagina voor lokale overheden. Het aanbod voor federaties kan je raadplegen op onze ondersteuningspagina voor federaties.

In onze kalender kan je uiteraard ook altijd de geplande activiteiten rond vechtsport als middel terugvinden.

Project Vechtsport als middel

Het concept “sport als middel” wordt vaak gelinkt aan vechtsportbeoefening, waarbij het door betrokkenen regelmatig naar voren wordt geschoven als inherent aan dit type van sportbeoefening; vechtsportbeoefening en het concept “Sport als middel” lijken nauw met elkaar verbonden. Hoe de twee zich echter concreet tot elkaar verhouden is niet altijd duidelijk. Het doel van het project Vechtsport als middel was dan ook een brede verkenning van deze relatie in de praktijk; In welke mate en hoe wordt vechtsport ingezet om andere zaken na te streven dan sporttechnische vaardigheden?

Met andere woorden, de bottom-up verkenning van het concept “vechtsport als middel” stond centraal, met als eerste doel meer inzicht te krijgen in het concept zelf en hoe het concept op dit moment wordt toegepast in een vechtsportclubcontext.

Tussen oktober 2020 en december 2020 hadden we gesprekken met 43 vechtsportclubs, gesitueerd in Vlaanderen en Brussel, over hun werking en hun mogelijke implementatie van het gebruik van vechtsport als middel. Na het afronden van de gesprekken gingen we in samenwerking met de vakgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel aan de slag om de verzamelde informatie te verwerken.

 

Contactpersoon

Heb je vragen over vechtsport als middel? Contacteer Fran via fran@vechtsportplatform.be of 0467 07 42 22.