Tool teaser

Welkom bij deze Tool Teaser! Hieronder volgt een voorproefje van de tool waarmee we in ons begeleidingstraject betreffende vechtsport als middel aan de slag gaan.

De tool helpt het concreet zichtbaar maken van, en inzicht geven in, hoe een club op dit moment vechtsport als middel gebruikt; dat is een eerste stap in dit traject.

De tool bestaat uit 18 stellingen; per stelling dient er aangegeven te worden in welke mate men het met de stelling eens is. Hiertoe kan er een cijfer van 1 tot en met 5 worden toegekend; hoe hoger het gekozen cijfer, hoe meer men het eens is met de stelling. De antwoordmogelijkheden zijn;

  1. helemaal niet mee eens
  2. niet mee eens
  3. neutraal
  4. mee eens
  5. helemaal mee eens

 

Het is mogelijk dat er op bepaalde punten geen gedeelde of duidelijke visie bestaat; er bestaat dan ook de mogelijkheid om “niet eenduidig” te antwoorden, in plaats van een cijfer te kiezen.

Het invullen van de tool levert geen score op, het is immers een denkoefening!

Algemene gegevens