Samenwerking

Samenwerkings­overeenkomst

Als federatieverantwoordelijke kan je te allen tijde vragen stellen aan de medewerkers van het platform. Je kan relevante informatie en adviezen terugvinden in de verschillende toolboxen. Wilt jouw federatie meer ondersteuning, dan kan dat.

We onderscheiden daarbij twee formules:

  1. Federaties die een samenwerkingsovereenkomst aangaan kunnen genieten van de meest ruime en individuele ondersteuning.
  2. Federaties zonder samenwerkingsovereenkomst kunnen de toolboxen raadplegen wanneer nodig. Op basis van jouw vragen kunnen we ook workshops organiseren.
 

De basisintentie van de samenwerking ligt in het realiseren en uitdragen van een verantwoorde sportbeoefening in de risicovechtsportfederatie en de beoefening van de risicovechtsport in het algemeen. Dit houdt in dat jouw federatie streeft naar het voldoen aan de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten en dat ze een transparante werking nastreeft. Voor een vlotte communicatie met het Vechtsportplatform worden één of meerdere personen, afhankelijk van de thematiek, aangeduid als aanspreekpunt(en) voor het Vechtsportplatform.

Federaties die zich formeel engageren om een transparante werking na te streven en die een gezonde, ethische en kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening centraal stellen, kunnen rekenen op een ondersteuningsaanbod rond onder andere volgende aspecten:

  • RVS-commissie
  • Medische commissie risicovechtsporten
  • De databank van het vechtsportplatform
  • Screening van clubs en evenementen
  • Kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten
 

Het aanbod wordt op maat afgestemd op de noden en mogelijkheden van de federatie.

Ben jij geïnteresseerd om de mogelijkheden voor jouw federatie te bekijken? Geef ons dan een seintje en we plannen een verkennend overleg in waarbij we de verschillende samenwerkingsmogelijkheden voor jouw federatie bespreken.

Vragen?

Contacteer Fran via fran@vechtsportplatform.be of 0467 07 42 22.