Medische commissie

De medische commissie risicovechtsporten is het medisch adviesorgaan van het Vechtsportplatform.

De medische commissie heeft als doel:

  • Opbouwen van expertise rond de medische aspecten van risicovechtsporten.
  • Ontwikkelen van adviezen, tools en opleidingsmomenten rond de medische aspecten van risicovechtsporten.
  • Advies uitspreken over vragen van federaties, clubs, sporters en anderen omtrent de medische aspecten van risicovechtsporten.
 

Daarnaast is er bijzondere aandacht voor het thema ‘jeugd’ met als specifieke doelstellingen:

  • Opbouwen van expertise rond de medische aspecten van risicovechtsporten bij kinderen en jongeren.
  • Waar mogelijk vertalen van de huidige tools en adviezen voor volwassenen naar kinderen en jongeren.

 

De medische commissie bestaat uit artsen die ervaring hebben met risicovechtsport en die reeds enkele jaren zeer betrokken zijn bij de totstandkoming van de medische adviezen ten aanzien van risicovechtsport in Vlaanderen:

Dr. Frédéric Brillouet
Dr. Luk Buyse
Dr. Rik De Kinderen
Dr. Luc De Pelecijn
Dr. Simon Horckmans

Heb je specifieke medische vragen over risicovechtsporten? Geef ze dan door via fran@vechtsportplatform.be. Wij kunnen je vragen voorleggen aan de medische commissie. Op die manier fungeert de commissie als medisch aanspreekpunt voor de (risico)vechtsportfederaties. De medische commissie vergadert regelmatig. Daarnaast organiseren we één keer per jaar een bijscholingsmoment voor de pool van risicovechtsportartsen.

De door de medische commissie ontwikkelde adviezen worden vertaald in praktische tools voor artsen, trainers en sporters.