Commissie RVS

In de commissie RVS zitten de risicovechtsportfederaties op regelmatige basis samen. De commissie verleent advies aan de vereniging gebaseerd op de kennis en ervaringen van de risicovechtsportfederaties. Deze commissie heeft als belangrijkste doelen:

  • De noden, vragen en opportuniteiten in de RVS-sector detecteren.
  • De aftoetsing van (risico)vechtsport generieke documenten, methodieken t.a.v. opdrachten, noden, … waaraan elke risicovechtsport gebonden is.
  • De implementatie van de tools, adviezen, kwaliteitsstandaarden, … opvolgen.
  • Ervaringsuitwisseling.
 

De commissie RVS bestaat uit vertegenwoordigers van elke federatie die samenwerkt met het Vechtsportplatform ten aanzien van een kwaliteitsvolle, gezonde en ethische sportbeoefening.