Privacyverklaring verwerking gegevens sollicitanten

Om je kandidatuur te beoordelen gebruiken we de persoonsgegevens uit de documenten die je ons bezorgde. We analyseren je profiel en indien je op basis daarvan in aanmerking komt voor de aangeboden job, word je uitgenodigd voor testen/gesprek.

Na de selectietesten gebruiken we je persoonlijke gegevens om je in te lichten of je kandidatuur al dan niet weerhouden is. In geval van aanwerving zullen deze gegevens ook gebruikt worden om een arbeidscontract op te maken.

Alle gegevens die je ons toevertrouwt verwerken wij op een veilige manier met inzet van passende maatregelen en technologieën. Heb je na het lezen van dit overzicht nog vragen, kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Vechtsportplatform Vlaanderen vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent
info@vechtsportplatform.be

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang voor verschillende doelen. Deze zijn:

 • je kandidatuur beoordelen (preselectie en tijdens de daaropvolgende testen)
 • je informatie verstrekken
 • het opstellen van een arbeidscontract bij eventuele aanwerving

Je kandidatuur beoordelen

Voor het beheer van je kandidatuur slaan we de volgende gegevens op in een elektronische fiche:

 • identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, …)
 • persoonlijke kenmerken (geboortedatum, gender, taal, …)
 • beroep en betrekking (huidige functie, opleiding, kwalificaties, …)
 • motivatiebrief
 • CV en rapport van de analyse van je kandidatuur ten opzichte van het gezochte profiel voor de aangeboden job.
 • quotering van de prestaties tijdens de selectieprocedure

 

Door het inzetten van deze gegevens kan het Vechtsportplatform je kandidatuur beoordelen, de engagementen die daarin aangegaan worden waar maken en je daarnaast op de hoogte houden. In een aantal gevallen zijn niet alle onderdelen van informatie uit de lijst hierboven noodzakelijk om je kandidatuur te beoordelen.

Je informatie verstrekken

Om je te informeren over de evolutie van de lopende selectieprocedure gebruikt het Vechtsportplatform je contactgegevens.

Daarnaast kan het interessant zijn je gegevens voor eventuele andere vacatures bij te houden. Als je niet wenst dat wij je gegevens bijhouden na afronding van de lopende sollicitatieronde, kan je dit aangeven tijdens de selectieprocedure. Deze keuze zal geen invloed hebben op de beoordeling van je kandidatuur.

Het opstellen van een arbeidscontract bij eventuele aanwerving

Indien jouw kandidatuur wordt weerhouden en er een overeenstemming is over de modaliteiten van de aanwerving, zal een contract opgesteld worden aan de hand van de reeds verstrekte persoonlijke informatie. Na ondertekening zal je selectiedossier opgenomen worden in je personeelsdossier.

BIJHOUDEN VAN JE GEGEVENS

Onze bewaartermijnen voor het dossier van sollicitanten zijn:

 • Spontane sollicitatie: maximaal 4 weken na ontvangst van je motivatiebrief en CV
 • Gerichte sollicitatie: tot maximaal 4 weken na het afronden van de selectieprocedure, of maximaal 1 jaar na ontvangst van je motivatiebrief, indien je een expliciete toestemming daarvoor hebt gegeven tijdens de selectieprocedure
 • Niet weerhouden kandidatuur: tot maximaal 4 weken na het afronden van de selectieprocedure

 

Indien bepaalde stukken persoonsgebonden data onderhevig zijn aan verschillende bewaringstermijnen, geldt de langste termijn. De bewaringstermijn kan nooit korter zijn dan de wettelijk vastgestelde bewaringstermijn.

WIJZIGINGEN

Het Vechtsportplatform kan de privacyverklaring steeds wijzigen. 


De laatste wijziging gebeurde op 23/09/2022.