Het Vechtsportplatform vzw zal jouw gegevens verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Dit doen wij om je fysieke integriteit te beschermen. Gedurende je door een arts opgelegde rust- en hersteltijd zal de toegang tot wedstrijden worden geweigerd. Volgende van jouw persoonsgegevens worden dan tijdelijk in een databank bewaart:

  • Naam;
  • Voornaam;
  • Lidnummer;
  • Geboortedatum;
  • Rust- en hersteltijd (begin-en einddatum).

 

Dit is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van een wettelijke verplichting.

Wij verstrekken jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal, softwareleverancier en het beheer hiervan.  

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens.

De gegevens in de databank bewaren wij gedurende je rust- en hersteltijd te rekenen vanaf het moment dat een arts dit oplegt. Na de einddatum van je rust- en hersteltijd worden je persoonsgegevens geanonimiseerd.

Jouw rechten kan je uitoefenen per e-mail via info@vechtsportplatform.be of via telefoon +3292431246.

Je kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel +32 2 274 48 00.