Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen en verkopen vanwege vzw Vechtsportplatform Vlaanderen aan zijn/haar klanten. De medecontractant erkent, door het loutere feit van een bestelling of aankoop, kennis ervan te hebben genomen en ze te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Algemeen

De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij (begin van) uitvoering. Bepaalde diensten of producten van het Vechtsportplatform Vlaanderen zijn betalend. In dat geval staat de kostprijs vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en verzendingskosten (tenzij anders vermeld).

Betalingsvoorwaarden

Zodra je een betalingsopdracht krijgt m.b.t. een dienst/product van het Vechtsportplatform, moet de betaling gebeuren binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht. Behoudens anders uitdrukkelijk bepaald, bedraagt deze betalingstermijn 30 dagen.

Vragen of opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden aan info@vechtsportplatform.be.

Indien de betaling niet tijdig gebeurt, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest berekend worden van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag. Bovendien worden volgende herinneringskosten in rekening gebracht:

  • 1ste herinnering wordt verstuurd zonder extra kosten.
  • 2de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost bovenop het origineel factuurbedrag van 5 euro.
  • 3de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost bovenop het origineel factuurbedrag van 10 euro.
  • Alle bijkomende herinneringen hierna worden aangetekend verstuurd met een extra herinneringskost van 10 euro per herinnering.

Intellectuele eigendom

Het Vechtsportplatform Vlaanderen blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar website en al haar producten, alsook enig ander element waarop een intellectueel eigendomsrecht rust. Het is bovendien verboden om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het Vechtsportplatform, rechtstreeks dan wel via een derde, enig onderdeel van deze producten geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te verspreiden op eender welke drager (op papier of digitaal).

Portretrecht

Schrijf je in voor een evenement van het Vechtsportplatform, dan geef je toestemming om foto’s van jou te nemen en te publiceren in/op verslaggeving op digitale of gedrukte media van het Vechtsportplatform voor de algemene berichtgeving omtrent de activiteiten, om de representatie van de organisatie te promoten en om de activiteiten bij een breder publiek bekend te maken. (Via een eenvoudig verzoek per mail naar info@vechtsportplatform.be kan je deze toestemming te allen tijde intrekken.)

Persoonsgegevens

Wanneer je een formulier indient via de website van het Vechtsportplatform ga je akkoord dat het Vechtsportplatform jouw persoonsgegevens bewaart met als doel jou interessante informatie te kunnen communiceren over gelijkaardige of aanleunende activiteiten. (Via een eenvoudig verzoek per mail naar info@vechtsportplatform.be kan je deze toestemming te allen tijde intrekken.)

Voorwaarden voor evenementen en bijscholingen

Attest van deelname

Een attest van deelname wordt enkel afgeleverd aan deelnemers die aanwezig zijn op het evenement of de bijscholing.

Annulering

Voor bepaalde activiteiten aangeboden door vzw Vechtsportplatform Vlaanderen is een voorafgaandelijke inschrijving verreist (o.a. congresdag, bijscholingen, toelatingsproeven, …). Deze inschrijving is bindend en kan alleen geannuleerd orden volgens de toepasselijke annuleringsvoorwaarden.

Tenzij de annuleringsvoorwaarden worden vermeld bij het evenement, gelden onze algemene annuleringsvoorwaarden:

  • Schrijf je in voor een evenement of een bijscholing van het Vechtsportplatform en je kan niet aanwezig zijn, dan kan je dit tot 10 kalenderdagen voor het evenement schriftelijk laten weten aan info@vechtsportplatform.be. Je hoeft dan geen deelnamebedrag meer te betalen of indien je de betaling al overmaakte, wordt het volledige bedrag teruggestort.
  • Schrijf je in voor een evenement of een bijscholing van het Vechtsportplatform en je laat tussen de 10 kalenderdagen en 5 kalenderdagen voor het evenement schriftelijk weten aan info@vechtsportplatform.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan blijft 50% van het deelnamebedrag verschuldigd, het eventueel teveel betaalde deelnamebedrag wordt dan teruggestort. Dit omdat het Vechtsportplatform reeds de nodige kosten maakte.
  • Schrijf je in voor een evenement of een bijscholing van het Vechtsportplatform en je laat minder dan 5 kalenderdagen voor het evenement of helemaal niet schriftelijk weten aan info@vechtsportplatform.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan betaal je 100% van het deelnamebedrag of wordt 0% van het eventueel betaalde deelnamebedrag teruggestort. Dit omdat het Vechtsportplatform reeds de nodige kosten maakte.

Wijzigingen

Het vechtsportplatform kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25/04/2023

Vragen?

Contacteer ons via info@vechtsportplatform.be