Partners

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Hun missie? Zo veel mogelijk mensen blijvend aan het sporten krijgen. Dat is geen gemakkelijke opdracht, maar met hun jarenlange ervaring en expertise gaan ze er 110 procent voor. Sport Vlaanderen doet dienst als uniek loket voor alles wat met het Vlaamse sportbeleid te maken heeft. Het ondersteunt de Vlaamse Regering bij de voorbereiding en de evaluatie van het beleid, van breedtesport tot topsport, en helpt bij de uitvoering ervan.

De Vlaamse Sportfederatie is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. Ze overkoepelt 51 gesubsidieerde en 15 louter erkende federaties, goed voor 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in meer dan 18.000 sportclubs. De Vlaamse Sportfederatie versterkt sportfederaties en sportclubs, zodat meer mensen kwalitatief sporten.

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een ledenvereniging en een kenniscentrum. Netwerk Lokaal Sportbeleid is het netwerk van ambtenaren actief in én betrokken bij gemeentelijk sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 gemeenten en steden zijn lid van Netwerk Lokaal Sportbeleid als uniek forum voor ervaringsuitwisseling. Dit in een netwerk van diverse partnerorganisaties in Vlaanderen en Europa; en ondernemers en bedrijven in sport en recreatie.

De onderzoeksgroep Sport & Society (SASO) van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wil de persoonlijke en maatschappelijke impact van sport begrijpen door sport(praktijken) op individueel en organisatieniveau te bestuderen. Door voort te bouwen op haar vroegere en huidige onderzoek blijft SASO uitgroeien tot een toonaangevend internationaal kenniscentrum met betrekking tot de impact van sport op individuen en op de samenleving, erkend door belangrijke stakeholders en internationale organisaties binnen en buiten de sportsector. In de loop der jaren lag de nadruk vooral op het microniveau: het beschrijven en identificeren van kerncomponenten van op sport gebaseerde ontwikkelingspraktijken en het analyseren van de ervaringen van jongeren. We zijn nu op zoek gegaan naar meer diepgaande inzichten in processen die kunnen leiden tot daadwerkelijke sociale impact en hoe deze kan gemeten worden.

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) is een door Vlaams Minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

Gezond Sporten is een vzw met een dubbel doel. Enerzijds verenigen, verdedigen en informeren we alle professionals in Vlaanderen die een beroep uitoefenen dat op gezondheid en sport focust. Denk aan sportartsen, sportkinesitherapeuten, sportdiëtisten, sportpsychologen, cardiologen, fysisch geneeskundigen, orthopedisch chirurgen… Anderzijds is Gezond Sporten een kenniscentrum voor de overheid, sportfederaties en vrije of individuele sporters.

De Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) behartigt de belangen van de sport- en keuringsartsen en hun sportende patiënten. SKA streeft ernaar om in overleg met verschillende partners op een wetenschappelijke manier meer structuur te brengen in het sportmedisch handelen. De gezondheid van de patiënt primeert boven alles.