Het impact op het hoofd project | Een stand van zaken.

17 mei 2022

Waar staan we intussen met het project over impact op het hoofd tijdens sportbeoefening?

Enkele cijfers ter overzicht;

 Er stapten reeds 15 sportfederaties in en we verwelkomen nog regelmatig nieuwe federaties.

 De expertengroep bestaat momenteel uit 14 (para)medici, die hun expertise als neurochirurg, (sport)arts, osteopaat of sportpsycholoog ter ondersteuning van het project ter beschikking stellen. Samen maken deze sportfederatiemedewerkers en (para)medici de klankbordgroep op, hét kloppend hart van dit project.

 We organiseerden intussen 1 infomoment en 2 klankbordgroepvergaderingen met telkens minstens 20 aanwezigen om uit te wisselen over de thematiek en verder richting te geven aan het project. We kregen zo een beter zicht op de stand van zaken, de behoeften en uitdagingen in de sector, wat de volgende te ondernemen stappen bepaalden.

 

Wat zit er in de pipeline?

Houd de website en de social media van het Risicovechtsportplatform in de gaten voor de lancering van een projectspecifieke website; we creëren zo één plek om alle projectresultaten en aankondigingen van opkomende activiteiten te verzamelen.

We werken momenteel aan een promotiecampagne gelinkt aan het project; hierover binnenkort meer! Ook buigen we ons de komende weken over het opstellen van een duidelijke, sportoverkoepelende richtlijn die aangeeft hoe je dient te reageren als een sporter zich na een impact op het hoofd niet helemaal oké voelt.

De derde klankbordgroep zal doorgaan op donderdag 8 september, tussen 10u en 12u. Heb je zelf expertise in de thematiek, of ken je iemand met expertise én interesse in het project? Via deze link kan er worden aangemeld voor deze volgende klankbordgroep.

 

Heb je vragen over het project, of wil je een suggestie kwijt? Contacteer ons via info@impactophethoofd.be!