Vormingen


Wil je als lokale overheid je kennis verbreden? Elk jaar organiseren wij 5 gratis vormingen voor lokale overheden. Dit doen we steeds in samenwerking met interessante gastsprekers die hun verhaal komen doen over het thema.

Risicovechtsporten op verkenning

Tijdens deze vorming maak je kennis met risicovechtsporten en met de risicovechtsportsector. Je leert de werking van het Vechtsportplatform kennen en raakt geïnspireerd door goede voorbeelden uit andere steden en gemeenten. Deze vorming moet je gevolgd hebben voor je deelneemt aan een van de andere vormingen.

Risicovechtsportclubs en federaties

Naast een brede kijk op de ondersteuning van vechtsportclubs laten we je tijdens deze vorming kennismaken met verschillende risicovechtsportfederaties. Je krijgt tips om jouw risicovechtsportclubs beter te leren kennen en te ondersteunen.

Vechtsport als middel

In deze vorming verduidelijken we het concept “vechtsport als middel”. Je krijgt inzicht in wat het concept theoretisch inhoudt, alsook hoe er in de praktijk mee aan de slag gegaan wordt. We bekijken het gebruik van vechtsport als middel zowel binnen een vechtsportclub context als binnen andere contexten.

Vechtsportinfrastructuur

In deze vorming ga je na of het zinvol is om als stad of gemeente te investeren in vechtsportinfrastructuur. Je leert hoe zo’n accommodatie er kan gaan uitzien en hoe je deze kan inzetten om de kwaliteit en veiligheid van risicovechtsporten in jouw stad of gemeente te vergroten. Tot slot doe je ideeën op via een plaatsbezoek.

Vechtsportevenementen

Tijdens deze vorming geven we je tips en tricks over hoe om te gaan met evenementen die georganiseerd worden in jouw stad of gemeente. Naast een verduidelijking van de door het platform ontwikkelde tools, gaan we ook dieper in op de rol van de federatie en de lokale overheid bij de aanvraag, opvolging en evaluatie van (risico)vechtsportevenementen.

Vragen?

Contacteer Warre via warre@vechtsportplatform.be of 0495 10 07 90