Lijst artsen

Heb je een arts nodig met ervaring in de risicovechtsporten? Op deze website verzamelen we zoveel mogelijk artsen die betrokken zijn bij risicovechtsporten in handige lijsten.

Enerzijds zijn dit keuringsartsen en anderzijds zijn het toezichthoudende artsen. Sommige artsen zijn in beide functies actief.

Heb je zelf interesse om je te specialiseren als risicovechtsportarts? Meld je dan aan via ons intakeformulier.

Keuringsartsen zijn artsen bij wie je terecht kan voor je eerste of jaarlijks medisch geschiktheidsonderzoek, of wanneer je na een rust- en herstelperiode opnieuw gekeurd moet worden. Wil je actief zijn als keuringsarts? Behaal dan je VASO-licentie. Hiervoor verwijzen we door naar het SKA.

Toezichthoudende artsen worden ook ringartsen genoemd. Deze artsen zijn aanwezig op de wedstrijden. Ze verzorgen het medisch geschiktheidsonderzoek voorafgaand aan de wedstrijd, zitten aan de ring of de mat tijdens de wedstrijd en zorgen indien nodig voor medische opvolging na de wedstrijd.

Vragen?

Contacteer Fran via fran@vechtsportplatform.be of 0467 07 42 22.