Structuur

Het Bestuursorgaan wordt gevormd door de Vlaamse Sportfederatie, Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vrije Universiteit Brussel. De bestuurders zijn:

 • Robin Ramakers, vertegenwoordiger Vlaamse Sportfederatie, huidig mandaat maart 2020 tot maart 2024
 • Jeroen Vanderputte, vertegenwoordiger Netwerk Lokaal Sportbeleid, huidig mandaat maart 2020 tot maart 2024
 • Marc Theeboom, vertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel, huidig mandaat maart 2020 tot maart 2024

De Algemene Vergadering bestaat uit:

 • Vlaamse Sportfederatie vzw vertegenwoordigd door Robin Ramakers
 • Netwerk Lokaal Sportbeleid vzw vertegenwoordigd door Jeroen Vanderputte
 • Vrije Universiteit Brussel, rechtspersoonlijkheid toegekend bij wet van 28 mei 1970 vertegenwoordigd door Marc Theeboom
 • SKA vzw vertegenwoordigd door Luk Buyse
 • Centrum voor Ethiek in de Sport vzw vertegenwoordigd door Evy Van Coppenolle
 • Gezond Sporten vzw vertegenwoordigd door Sofie Blondeel

Twee personeelsleden (1.5 VTE) staan in voor de dagelijkse werking:

 • Els Dom, coördinator: els@rvsp.be, 0495 10 06 84
 • Fran Vanderstukken, beleidsmedewerker: fran@rvsp.be, 0467 07 42 22

Voor een aantal specifieke activiteiten doet het RVSP ook beroep op vrijwilligers. Informatie voor de vrijwilligers lees je hier. Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw (RVSP) hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring op deze website.

Goed bestuur

Het RVSP streeft, in overeenstemming met de regelgeving van de Vlaamse Overheid, naar een transparante, democratische en correcte werking. Hieronder vind je de noodzakelijke documenten terug.

In navolging van de coronapandemie organiseert het RVSP haar algemene vergadering via digitale weg sinds 2020 (Teams).