Waar staat het Impact op het hoofd project bij aanvang van de zomer?

05 jul 2022

Het project over impact op het hoofd tijdens sporten ging begin dit jaar van start en is inmiddels in volle gang. Waar staan we momenteel en wat zijn de volgende stappen? We geven een stand van zaken en blikken enthousiast vooruit!

 

Intussen stapten er reeds 16 sportfederaties in, die tezamen met het platform, Centrum Ethiek in de Sport en Gezond Sporten de klankbordgroep van het project vormen. Met deze groep gaan we zowel via gezamenlijke als individuele vergader- en overlegmomenten in contact om het project verder vorm te geven en uit te werken. We worden daarbij ook bijgestaan door een groep van 14 experten, uit verschillende domeinen, die met hun (para)medische kennis de sportspecifieke expertise aanvullen. We kunnen dus op input vanuit heel wat verschillende hoeken rekenen!

 

Tijdens een infosessie in februari werd het project voor een eerste keer uit de doeken gedaan, waarna er via klankbordgroepvergaderingen verder werd uitgewisseld met alle betrokkenen. Het is ook tijdens deze vergaderingen dat we telkens bepalen welke volgende stappen we zullen ondernemen. Zo zitten er voor de zomerperiode verschillende zaken in de pipeline. We lanceren binnenkort een projectwebsite, zodat we alle projectcommunicatie en -uitkomsten kunnen samenbrengen op één plek. Er wordt een engagementcharter opgesteld om samen met de sportfederaties het belang van de thematiek te onderlijnen. We werken aan een duidelijke en sporttakoverkoepelende richtlijn om het correct reageren bij het vermoeden van een mogelijke hersenschudding te helpen standaardiseren. Het belang van het correct dragen van hoofdbescherming bij sporten waarbij dit van toepassing is zetten we ook nog eens in de verf. Hoe? Dat wordt binnenkort duidelijk! Kortom, er staat van alles te gebeuren dus houd onze website en social media in de gaten voor de volgende updates!