Vechtsportinnitiatieven in Vlaanderen als inspirerende praktijken

26 nov 2015

De medewerkers van het Risicovechtsportplatform deelden hun kennis over vechtsport in het boek "Sport en Sociale Innovatie. Inspirerende praktijken en inzichten" van de Onderzoeksgroep Sport & Society (SASO) van de Vrije Universiteit Brussel.

Dit boek biedt voor het eerst meer inzicht in de manier waarop sport op een sociale innovatieve wijze kan worden ingezet. Steeds meer praktijken en interventies zetten sport in om bepaalde behoeften van individuele personen of groepen te bevredigen waarvoor men geen passende oplossing vindt op de markt of bij de welvaartsstaat. Dergelijke praktijken noemen we sociaal innovatief. Tot op heden bleven heel wat van deze initiatieven evenwel onder de radar. Het beschrijft een grote verscheidenheid aan thema’s (jeugdzorg, tewerkstelling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, vrijwilligerswerk, verenigingsondersteuning), doelgroepen (jongeren in armoede, gedetineerden, meisjes, topsporters) en sportcontexten (sportclubs, buurtsport, schoolsport). Ook vechtsporten maakt deel uit van deze thema's.

Met de titel "Maatschappelijke uitdagingen van vechtsport in Vlaanderen" kadert het hoofdstuk de uitdagingen en de beleidsvraagstukken over vechtsport in Vlaanderen. De uitdagingen die onder meer aan bod komen zijn het scheppen van een realistische beeldvorming, het streven naar een minder versnipperde sector, het bewust omgaan met de ethische en medische bezorgdheden en het scheppen van de noodzakelijke randvoorwaarden in het kader van het benutten van de sociale meerwaarde van vechtsport. Het vechtsporthoofdstuk omschrijft ook hoe verschillende actoren in Vlaanderen al antwoord proberen te bieden op de verschillende vraagstukken. 

Op deze website staat meer informatie over hoe je het boek kan aankopen (tot 31 december 2015 aan voordeeltarief). Je kan er ook het inleidend hoofdstuk gratis downloaden.