Vechtsport op het Sportinnovatiecongres #SIC151015

15 okt 2015

De maatschappelijke uitdagingen van vechtsportbeoefening in Vlaanderen lagen als inspiratie op tafel op het eerste sportinnovatiecongres in Vlaanderen. Het congres was een initiatief van KICS en had plaats op 15/10/2015 in Brugge. Het congres had als doel om ondernemers, sporters, creatieven, sportprofessionals te inspireren om nog meer Vlamingen vaker, beter aan het sporten te krijgen, maar ook om beter te ondersteunen, meer plezier te halen uit sport en zelf ook te inspireren.

Els Dom, projectcoördinator van het Risicovechtsportplatform, zorgde samen met Rein Haudenhuyse, post-doctoraal onderzoeker en verbonden aan de onderzoeksgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel, voor de invulling van een inspiratietafel over sociale innovatie en vechtsport. Het onderwerp werd op tafel gegooid naar aanleiding van de publicatie van het boek Sport & sociale innovatie dat op 15/10/2015 werd voorgesteld aan het grote publiek. Steeds meer praktijken en interventies zetten sport in om bepaalde behoeften van individuele personen of groepen te bevredigen waarvoor men geen passende oplossing vindt op de markt of bij de welvaartsstaat. Dergelijke praktijken noemen we sociaal innovatief. Tot op heden bleven heel wat van deze initiatieven evenwel onder de radar. Voor het eerst wordt nu meer inzicht geboden in de manier waarop sport op een sociale innovatieve wijze kan worden ingezet. In dit boek komt een grote verscheidenheid aan thema’s aan bod, waaronder ook vechtsport.

Meer weten over het eerste sportinnovatiecongres #SIC151015. Het volgende congres staat al gepland op 17 oktober 2017!