Subsidies voor evenementen ter promotie van een breed sportaanbod

25 jun 2015

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters ondersteunt ook in 2015 sportpromotionele evenementen. De minister zet in op recreatieve sportevenementen met de nadruk op participatie enerzijds en competitieve evenementen met een bovenlokale dimensie anderzijds.
Beide criterialijsten moeten toelaten om goed uitgewerkte evenementen ter promotie van minder mediagevoelige sporten te ondersteunen en in de schijnwerpers te plaatsen.
Voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2015 kon een subsidieaanvraag worden ingediend tot 15 maart 2015. Er werden 38 subsidieaanvragen ingediend voor evenementen met focus op participatie en recreatie, en 23 voor evenementen met focus op het competitief en bovenlokaal karakter. In totaal werd een bedrag van 88.500 euro toegekend aan 30 verschillende evenementen, waarvan 18 met een recreatieve en 12 met een competitieve focus.
Voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni van 2016 kan het aanvraagformulier worden ingediend tot 30 september 2015.

Klik hier voor meer info.