Schrijf in voor de inspiratie- en studiedag Vechtsport & Jeugdhulp (22 april 2016)

22 mrt 2016
INSCHRIJVEN

Sportverenigingen en -aanbieders maken vaak deel uit van het informele netwerk van jongeren. Samenwerken met de sportsector biedt daardoor nieuwe mogelijkheden voor de jeugdzorg. Onderzoek toont dat sportdeelname kan bijdragen tot een positieve ontwikkeling van jongeren. Eerdere projecten en ervaringen in Nederland, die de brug slaan tussen sport en jeugdzorg, werden alvast positief onthaald. Zo zou vechtsport een ideaal middel zijn voor het werken aan specifieke gedragsproblematieken, agressie-regulatie en impulscontrole (Buysse & Duijvenstijn, 2011).

Het doelbewust aanwenden van sport voor bredere maatschappelijke doelstellingen, staat evenwel nog in zijn kinderschoenen. Niettegenstaande we in het buitenland zien dat vechtsport als pedagogisch instrument ingezet wordt in het werken met jongeren, blijven gelijkaardige projecten in Vlaanderen eerder schaars. Deze dag wil alvast een aanzet geven tot inspiratie en kennisontwikkeling hieromtrent.

Programma

9u00 Onthaal en Inschrijvingen
9u30
Verwelkoming
Door Stefaan van Mulders, administrateur-generaal Jongerenwelzijn 
9u45
Inleiding van de dag
Door Rein Haudenhuyse (Sport & Society, Vrije Universiteit Brussel)
10u00
Praktijk aan het woord: het concept van 'Slagkracht' en de rol van vechtsport.
Roel Vandewal schetst het ontstaan en de werking van De Uitdaging en het Opboksen-project (Limburg). Daarnaast geeft hij uitleg over de pedagogische, ervarings- en begeleidingstrajecten en over het concept ‘Slagkracht’ in het werken met jongeren.
Door Roel Vandewal (De Uitdaging, Genk)
10u45 Pauze
11u00
Praktijk aan het woord: getuigenis over Sport-Zorgtrajecten in Nederland. 
Tussen 2007 en 2010 liep in Nederland het project Sport-Zorgtrajecten. 48 sportfederaties, 65 sportaanbieders (vooral sportverenigingen en -scholen) en 15 zorgaanbieders waren hierbij betrokken. Doelstellingen waren het bekomen van gedragsveranderingen bij jongeren en het bevorderen van zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Het project bleek succesvol door de unieke samenwerkingsverbanden die ontstonden, het grote aantal jongeren dat doorstroomde naar het reguliere sportaanbod en de vastgestelde gedragsveranderingen bij 75% van de deelnemende jongeren (Buysse & Duijvenstijn, 2011).
Door Nicole van den Dries, voert het project 'Budo in het Bijzonder' uit en maakt daarbij gebruik van de interventie Sport Zorgt
11u45
Sofa-interview over 'Slagkracht op De Markt', het boks-project in de gemeenschapsinstelling De Kempen.
In de zomer van 2015 trok een 20-tal jongeren in gemeenschapsinstelling De Kempen elke vrijdag de bokshandschoenen aan. Tijdens het duo-interview wordt meer duiding gegeven over het ontstaan van het project ‘Slagkracht op De Markt’, en over de voorbereiding, de implementatie en het resultaat ervan. Er wordt eveneens gepeild naar enkele persoonlijke ervaringen.
Met Abdel Wahhabi (De Uitdaging, Genk), Magda Massoels (gemeenschapsinstelling De Kempen, Mol) en Els Dom (Risicovechtsportplatform – VSF)
12u30 Lunch
13u20 Inleiding en toelichting bij de resultaten van het onderzoeksopzet ‘Slagkracht op De Markt’.
Door: Rein Haudenhuyse (Sport & Society, Vrije Universiteit Brussel)
13u40 Impact van het boks-aanbod: een eerste verkenning van de kwantitatieve meting.
Door: drs. Zeno Nols (Vrije Universiteit Brussel)
14u10 Dagboek van een jonge onderzoeker met beide voeten in de boksring.
Door: Ibrahim Emsallak (Vrije Universiteit Brussel)
14u30 Pauze
14u45 Impact van het boksaanbod: bespreking van de resultaten uit het kwalitatief onderzoek en de algemene conclusies van het onderzoek.
Door: Rein Haudenhuyse (Sport & Society, Vrije Universiteit Brussel)
  Paneldebat over het inzetten van vechtsporten in de context van jeugdhulp: bieden van nieuwe mogelijkheden of zoeken naar problemen?
Panelleden: Karel De Vos (Cidar), Tom Flachet (Brussels Boxing Academy), Abdel Wahhabi (De Uitdaging-Genk), Pieter Smets (Demos), Nicole van den Dries (Sport Zorgt), Rens Hellinx (Pieter Simenon)
Moderator: prof. Marc Theeboom (Vrije Universiteit Brussel)
16u00 Einde

Voor wie?
Jeugdhulpverleners, jeugd(welzijns)werkers, buurtsportwerkers, medewerkers van lokale
vrijetijdsdiensten (jeugddienst, sportdienst, preventiedienst,  …), (vecht)sportaanbieders,
leerkrachten en leerlingbegeleiders, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden.

Doel
Het publiek kennis laten maken met verschillende contexten waarin vechtsport gehanteerd wordt als een pedagogisch instrument en een actieve vorm van vrijetijdsbesteding.
De voorstelling en reflectie van het onderzoek naar ‘Slagkracht op De Markt’, het boks-project in gemeenschapsinstelling De Kempen.
 
Inschrijving
Inschrijven voor de inspiratie- en studiedag ‘Vechtsport & Jeugdhulp’ kan tot uiterlijk vrijdag 15 april 2016 via http://www.surveygizmo.com/s3/2532442/645b76bf0e75.
Aan de deelnemers wordt op de dag van de inspiratie- en studiedag zelf een kleine bijdrage gevraagd van 5 euro. Dit als bijdrage in de kosten voor de broodjeslunch, verzorgd door de leerlingen van de horecaklas van gemeenschapsinstellingDe Kempen.
 
Locatie
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, Auditorium en VIP-lokaal.
 
Datum
22 april 2016, van 9u30 tot 16u.
 
INSCHRIJVEN