Persbericht Dag van de risicovechtsport

23 mei 2014

Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen organiseert op 24 mei voor het eerst de dag van de risicovechtsport. Bedoeling is dat trainers, begeleiders, coaches en sportclubbestuurders die dag samenkomen en de risicovechtsportbeoefening in Vlaanderen onder de loep nemen. Specifieke aandacht gaat onder meer naar het omgaan met en training geven aan kinderen/jeugd. Het Risicovechtsportplatform is een vrij recent initiatief van de Vlaamse Overheid die al jaren streeft naar een gezonde sportbeoefening. Het platform is een aanspreek- en ondersteuningspunt, kennis- en expertisecentrum voor al wie met risicovechtsporten te maken heeft.

De Vlaamse Overheid streeft al langer naar een gezonde sportbeleving, in elke sporttak. Het decreet Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening  (13 juli 2007) en het nieuwe decreet Gezond en ethisch sporten (20 december 2013)  maken die ambitie ook hard. Elke sport brengt wel risico’s met zich mee en dat is zeker het geval – de naam zegt het zelf – bij risicovechtsporten. Bovendien zijn er enkele belangrijke aandachtspunten zoals opleiding van verschillende betrokkenen (trainers, scheidsrechters, artsen), de erg versnipperde structuur en het negatieve imago waar de sporten mee kampen.

Daarom werd eind 2012 het Risicovechtsportplatform Vlaanderen opgericht onder de vleugels van de Vlaamse Sportfederatie, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en experten uit de sporttak zelf. Risicovechtsporten zijn zeer uiteenlopend. Zowat iedereen kent boksen en thaiboksen , maar er bestaan ook risicovechtsporten die minder bekend in de oren klinken maar al veel bijval kennen, ook in Vlaanderen. We denken hierbij aan MMA, Sanda,…en vele andere. Bij risicovechtsporten kan je scoren of winnen door je tegenstander slagen, stoten of andere technieken toe te kennen die blessures te weeg kunnen brengen.

Het RVS-platform fungeert als een kennis- en expertisecentrum, een communicatie- en aanspreekpunt en adviesorgaan voor alle betrokkenen. Zowel sporters, clubs, trainers alsook sportverantwoordelijken van gemeenten en steden kunnen er terecht met al hun vragen omtrent risicovechtsport. De dag van de risicovechtsport, voor de allereerste keer georganiseerd, brengt alvast trainers en sportclubbestuurders uit de verschillende vechtsporten samen op 24 mei in Herentals.

 

Praktisch: 24 mei 2014 - vanaf 8u30 - Bloso-centrum - Vorselaarsebaan 60 - 2200 Herentals

Persinfo Els Dom: 0495 10 06 84  / els@vlaamsesportfederatie.be