Overlegorgaan risicovechtsporten

15 jun 2017

In navolging van een aantal structurele wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Trainersschool (VTS) zal het RVSP vanaf heden een actievere rol opnemen bij de opleidingen risicovechtsporten. Heb je vragen over de opleiding initiator of trainer B risicovechtsporten, aarzel dan niet contact op te nemen met Els via els@rvsp.be. Algemene informatie over de opleidingen vind je ook in onze toolbox voor clubs en op de website van Sport Vlaanderen