Opnieuw een geslaagd opleidingsmoment voor risicovechtsportartsen

24 apr 2015

Negen enthousiaste deelnemers zakten zaterdag 18 april 2015 af naar het Huis van de Sport in Gent voor het tweede opleidingsmoment voor artsen met interesse in risicovechtsporten. Na een eerste geslaagde editie in november 2014 bleek er veel interesse van andere artsen, waardoor het Risicovechtsportplatform besloot om dit opleidingsmoment voor een tweede keer aan te bieden. Voornamelijk huisartsen, maar ook een aantal artsen-specialisten schreven zich in.

Het platform nam opnieuw de praktische organisatie op zich en startte het opleidingsmoment met een voorstelling van haar ontstaan, haar taken en haar werking. De toelichting van de prioriteiten op medisch vlak dienden als inleiding voor de verdere uiteenzettingen. Dr. Luk Buyse, bestuurslid van SKA, presenteerde het preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Hij startte met een algemene uitleg over het VASO-protocol en haalde dan de specifieke aanpassingen voor risicovechtsporten aan. Zowel de anamnese (met behulp van sportkeuring.be) als het klinisch onderzoek (met behulp van Spartanova) kwamen aan bod. In een volgende presentatie stelde Dr. Rik De Kinderen, lid van SKA, het sportmedisch geschiktheidsonderzoek bij wedstrijd voor. Dit protocol werd specifiek voor risicovechtsporten ontwikkeld. Na de pauze ging hij dieper in op de beperking van risico’s tijdens en na de wedstrijd. Verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens de wedstrijd kwamen naar voor en er werd ook een advies meegegeven dat de sporter kan opvolgen tijdens een verplicht opgelegde rust- en herstelperiode. Deze rust- en herstelperiode blijkt aangewezen in het geval van een traumatisch hersenletsel. Dat werd nogmaals duidelijk in de presentatie van Dr. Salah-Eddine Achachbar, neurochirurg verbonden aan het UZ Antwerpen. Hij gaf een voordracht over traumatisch hersenletsel en de mogelijke gevolgen, gekoppeld aan zijn eigen ervaringen als kickbokser en karateka. Ook scheidsrechters Danny Huysmans en Cindy Van Der Schoot van VKBM²O waren opnieuw van de partij om hun ervaringen te delen. Ze lichtten hun taken voor, tijdens en na de wedstrijd toe. Aan de hand van filmpjes kwamen verschillende wedstrijdsituaties aan bod om aan te tonen hoe zij als scheidsrechters omgaan met de medische aspecten en in het bijzonder hoe zij in interactie gaan met de toezichthoudende arts. Tussendoor was er ruimte voor vragen en tot slot wierp het platform een blik op de toekomst, meer bepaald op de verdere ondersteuning die het platform nog zal bieden aan de risicovechtsportartsen. Dat opleidingsmomenten als deze een invulling bieden aan de noden in de sector, werd bevestigd door de positieve reacties tijdens de lunch achteraf.