Nieuwe brochure "Transgender in de sport"

28 nov 2016

Via de uitgave van de digitale brochure "Transgender in de sport" wil Sport Vlaanderen volop inzetten op de verhoging van het welbevinden van transgender sporters en het vergroten van de sociale inclusie in de sport.

De brochure is niet alleen een informatiebron over dit relatief onbekende thema, maar ook en vooral een hulpmiddel om in sportfederaties, sportclubs en de bredere sportsector een goed beleid rond transgender personen vorm te geven. Via deze brochure kan je je informeren over de rechten, plichten en mogelijkheden die er zijn voor een transgender lid.

Bekijk de brochure.