Jeugdwelzijn en de vechtsportclubs: maak deel uit van het netwerk en deel ervaringen

26 apr 2016

Op 22 april vond de studiedag 'Vechtsport en Jeugdhulp' plaats. Tijdens deze studiedag viel op dat een aantal sportclubs actief werk maakt van een vorm van jeugdhulp. Clubs die zich engageren om in te zetten op vechtsport als middel richten zich daarbij in het bijzonder naar maatschappelijk kwetsbare jongeren. De club neemt deze jongeren op en/of geeft er bijzondere aandacht aan. Een aantal clubs staat ook open voor communicatie en samenwerking met organisaties uit de (jeugd)welzijnsector of gezondheidssector. De studiedag sloot af met de hoop dat een trend naar (meer) onderzoek, ervaringsuitwisseling en netwerking over vechtsport & jeugdhulp is ingezet. Zet jouw club in het bijzonder in op deze maatschappelijke rol of werkt ze samen met externe organisaties? Via deze link kan je je als club kenbaar maken zodat opportuniteiten optimaal benut kunnen worden en zodat het opzet van verdere ervaringsuitwisseling mogelijk en zinvol is. Bij voldoende aanmeldingen zal het RVSP in eerste instantie een eerste analyse maken van de wijze waarop het verder kan bijdragen aan deze thematiek en aan de opvolging van de vragen hieraan verbonden.

Registreer via deze link