Het RVSP anno 2017

02 jan 2017

Sinds 1 januari 2017 neemt de nieuwe vzw, Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw (RVSP), de werking ten aanzien van de risicovechtsportsector in handen. Het RVSP is erkend als organisatie voor risicovechtsporten binnen het nieuwe decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector van 10 juni 2016. Het eerste vierjarige beleidsplan werd eind oktober 2016 ingediend en goedgekeurd.

Op deze manier wordt de werking van het vierjarige RVSP-project, dat eind 2016 afliep, verder gezet. De vzw streeft daarbij een kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening en een waardevol vechtsportbeleid na, met bijzondere aandacht voor risicovechtsporten, in Vlaanderen en Brussel, door het verder realiseren van een aanspreek-, ondersteunings- en kenniscentrum. Het RVSP wil een gefundeerde, transparante, en kwaliteitsvolle vechtsportbeoefening in Vlaanderen en Brussel realiseren die er voor moet zorgen dat elke vechtsporter, en in het bijzonder elke risicovechtsporter, in zijn/haar sportomgeving (vereniging, federatie, lokale setting, …) zijn/haar vechtsport kan beoefenen op een kwaliteitsvolle, gezonde en ethisch verantwoorde manier.

De zetel van de vzw is gevestigd in het huis van de sport te Gent. Voor verdere informatie over de werking van de vzw kan je steeds terecht bij coördinator Els Dom via els@rvsp.be.

Lees meer over de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw.