Antwerps risicovechtsportbeleid

26 aug 2015

Antwerpen telt meer dan 100 vechtsportclubs waaronder vele risicovechtsportclubs. De stad krijgt ook regelmatig aanvragen binnen voor de organisatie van een risicovechtsportevenement. Gezien de grote populariteit en de kansen die deze sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden kunnen bieden en het belang van een veilige aanpak, besliste de stad om een beleid uit te werken rond risicovechtsporten. Hiervoor werd een werkgroep opgestart en gebeurde er regelmatige terugkoppeling met het Risicovechtsportplatform. Het gekozen beleid houdt in dat de rol van de stad eruit bestaat om de risico’s tot een minimum te herleiden en de kansen die deze sporten bieden optimaal te benutten.  Hiervoor ondergaan de risicovechtsportclubs, net als andere Antwerpse sportclubs, een veiligheidsscan. Deze scan werd, in samenwerking met het RVSP, specifiek aangepast voor risicovechtsporten en afgestemd op de clubactie van het RVSP. Na de scan kan de gepaste ondersteuning worden gezocht om te streven naar een verantwoorde club met maatschappelijke ambities. Deze ondersteuning bestaat uit het bieden van vorming en begeleiding. 

De stad wil ook inzetten op een groter aantal gediplomeerde trainers. Daarom werd een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Trainersschool (VTS) om in 2016 de Initiator Risicovechtsporten in Antwerpen te organiseren. De aanvraag werd goedgekeurd en zal starten in het voorjaar 2016. Na een brainstormmoment met de Antwerpse risicovechtsportclubs, besliste Sporting A om in te zetten op het "Antwerps Vechtsporttraject". Het traject is een uniek concept waarbij verschillende initiatieven zullen plaatsvinden binnen een langere periode. Door dit traject wil Sporting A een intensieve samenwerking tussen de stad, het Risicovechtsportplatform en alle risicovechtsportverenigingen bereiken. Het traject zal onder meer bestaan uit volgende initiatieven:

  • Organisatie van gezamenlijke trainingen waarbij telkens een andere risicovechtsport aan bod komt;
  • Ervaringsuitwisselingsmomenten rond een bepaald thema;
  • Het maken van een compilatiefilm;
  • Tweedaags vechtsportevenement in het najaar van 2016.

Het traject start op 19 september 2015 met een Open Kick- en Thaibokstraining gegeven door Murat Direkci (Universal Gym) en Mohamed Challouki (Team 't Rooi).