Sporten en het brein - Gezond en ethisch sporten in de praktijk

Op donderdag 21 november 2019 organiseren 4 partnerorganisaties (Centrum Ethiek in de Sport, Gezond Sporten Vlaanderen, De FitnessOrganisatie en het Risicovechtsportplatform Vlaanderen) samen met Sport Vlaanderen de studiedag SPORTEN EN HET BREIN. Deze studiedag zal doorgaan in het VAC (Virginie Lovelinggebouw) te Gent.

Sporten heeft een rechtstreekse invloed op zowel onze hersencapaciteit als onze psychische toestand. Tijdens deze studiedag laten we experten aan het woord over de belangrijke link tussen lichaam en geest. Via praktijkgerichte infosessies willen we de sportsector inspireren om te blijven inzetten op medisch en ethisch verantwoord sporten.

In een eerste deel van de studiedag laten we aan de hand van een panelgesprek experten (sportpsychologe, sportethicus, topsporter, sportarts,…) aan het woord over de belangrijke link tussen lichaam en geest.

In de namiddag worden praktijkgerichte infosessies georganiseerd over een aantal actuele thema’s binnen gezond en ethisch sporten, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag en gendergelijkheid vanuit ethisch perspectief. Mis zeker de uitwisselingssessie over vechtsport met oog voor de medische en ethische risico’s niet. Je kan ook aansluiten bij de sessie over het omgaan met een hersenschudding.

Ben je bezig met gezond en/of ethisch sporten? Dan mag je deze studiedag zeker niet missen! Deelname is gratis voor 3 deelnemers per federatie, wil je een extra persoon inschrijven, of kom je niet in opdracht van een federatie? Dan betaal je 40 euro.

Voor alle informatie en inschrijving kan je terecht op de website www.sportenenhetbrein.be.