Opleidingsmoment risicovechtsportartsen

Klik hier voor een terugblik.

Op zaterdagvoormiddag 18 april 2015 vanaf 9u organiseert het Risicovechtsportplatform in Gent een nieuw opleidingsmoment voor risicovechtsportartsen. Dit opleidingsmoment is een herhaling van het eerste opleidingsmoment (van 8 november 2014) en is dus bedoeld voor een nieuwe groep geïnteresseerde artsen.

Het opleidingsmoment bestaat uit een inleiding en drie luiken. Een eerste luik belicht het sportmedisch geschiktheidsonderzoek volgens het VASO-protocol specifiek toegepast op risicovechtsporten. Een tweede luik gaat over de beperking van de risico’s bij wedstrijden. Het onderzoek voor de wedstrijd, het advies voor wedstrijdsituaties waarbij de risicovechtsporter risico loopt op een (blijvend) letsel en het advies tijdens de verplichte rust- en herstelperiode komen aan bod. In een derde luik worden experten aan het woord gelaten.

Alle artsen met interesse voor risicovechtsporten zijn welkom.

Klik hier voor meer informatie.

Interesse om deel te nemen? Schrijf hier in!

Vragen? Mail dan naar ineke@vlaamsesportfederatie.be.