Monitoring & Evaluation of Martial Arts 4 Social Change

The Brussels Martial Arts Living Lab & the Flemish Martial Arts Platform present the interactive webinar 'Monitoring & Evaluation of Martial Arts 4 Social Change', as a part of the continuation of Fighting Stances, the successful online event of earlier this year, highligthing the social potential of martial arts.  

 

Het Brussels Martial Arts Living Lab & het Risicovechtsportplatform presenteren het interactieve  webinar 'Monitoring & Evaluation of Martial Arts 4 Social Change', als onderdeel van het vervolg op Fighting Stances, de succesvolle online voorstelling van eerder dit jaar, waarop het maatschappelijk potentieel van (harde) vechtsport in beeld werd gebracht.

 

Evaluating impact?

How can the impact of practices and programs using martial arts as a means to instigate social change be evaluated? Again, we invited several international guests to tackle this topic, contributing from their own expertise to this fascinating but challenging aspect of this broader use of martial arts.

Our guests:

  • André Lobo & Patrick Ashcroft | Head of Monitoring and Evaluation at Fight for Peace & Senior Global Partnerships Manager for Fight for Peace

  • Cathy van Ingen | Professor at Brock University in Canada and one of the founders of Shape Your Life

  • Marcel Scholtes | Board member of the Dutch Martial Arts Authority & Senior researcher at the Ministry of Justice and Security of the Netherlands

  • Wouter Schols | Management education and development of the Dutch Institute for Martial Arts and Society

Impact meten?

Hoe kan de impact van praktijken of programma's die het maatschappelijk potentieel van vechtsport als middel benutten geëvalueerd worden? We hebben opnieuw verschillende internationale gasten uitgenodigd om dit onderwerp te tackelen, waarbij ze elk vanuit hun eigen expertsie zullen bijdragen aan dit fascinerende maar uitdagende aspect van het gebruik van vechtsport als middel.

Onze gasten:

  • André Lobo & Patrick Ashcroft | Hoofd van monitoring en evaluatie binnen Fight for Peace & Senior manager van wereldwijde partnerschappen voor Fight for Peace

  • Cathy van Ingen | Professor aan de Brock Universiteit in Canada en één van de oprichters van Shape Your Life

  • Marcel Scholtes | Bestuurslid van de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) & Senior onderzoeker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland

  • Wouter Schols | Directie opleiding en ontwikkeling van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM)

Practical information

For who? For everyone interested in martial arts and the potential of martial arts (or sports in general) to contribute to more than sport specific skill building and development.

When? Monday November 8th, from 19h30 until 21h00.

Where? Online, using Microsoft Teams.

Language? English. However, questions can be asked in Dutch and will then, if necessary, be translated for our guest.

Register by clicking the green button bellow to attend this session live, or to get access to the the recording afterwards! In both instances, registration is required.

 

Praktische informatie

Voor wie? Voor iedereen met interesse in vechtsport en het potentieel van vechtsport  (of sport in het algemeen) om aan het nastreven van extra-sportieve doelstellingen bij te dragen. 

Wanneer? Maangdag 8 november, van 19u30 tot 21u00.

Waar? Online via Microsoft Teams.

Voertaal? Engels. Vragen kunnen echter in het Nederlands gesteld worden en zullen dan vertaald worden voor onze gasten.

Registreer je door je in te schrijven via de groene knop hieronder; zo kan je de sessie live volgen, of kan je toegang krijgen tot de opname achteraf als je er niet live kan bij zijn. In beide gevallen is registratie nodig.

Klik hier om je in te schrijven