Martial Arts 4 Social Change: Changemakers around the globe

The Brussels Martial Arts Living Lab & the Flemish Martial Arts Platform present the interactive webinar 'Martial Arts 4 Social Change: Changemakers around the globe', as a part of the continuation of Fighting Stances, the successful online event of earlier this year, highligthing the social potential of martial arts.  

 

Het Brussels Martial Arts Living Lab & het Risicovechtsportplatform presenteren het interactieve  webinar 'Martial Arts 4 Social Change: Changemakers around the globe', als onderdeel van het vervolg op Fighting Stances, de succesvolle online voorstelling van eerder dit jaar, waarop het maatschappelijk potentieel van (harde) vechtsport in beeld werd gebracht.

 

Be inspired!

How are martial arts used around the globe to work towards non-sport specific goals, by using these sports as a means for broader development? During this session, several guests will take the virtual floor to introduce their practices and to interact with the other guests concerning their target population, their approaches, the challenges they face, ... In short, a session filled with expertise, insights and inspiration regarding this interesting topic, that is gaining momentum fast.

Get more information on each guest by clicking on the names!

Laat je inspireren!

Hoe worden vechtsporten overheen de wereld ingezet om naast het sportieve, ook extra-sportieve doelstellingen na te streven? We laten tijdens deze sessie enkele internationale sprekers aan het woord, die hun praktijken komen voorstellen en in interactie gaan met de andere gasten wat betreft hun doelgroep, hun aanpak, de uitdagingen daarbij, ... Met andere woorden, een sessie boordevol expertise, inzichten en inspiratie aangaande dit interessante onderwerp dat steeds vaker opduikt.

Klik door op de namen om meer informatie over onze gasten te lezen!

  • Solomon Wilson & Patrick Ashcroft | Bokscoach bij Fight for Peace & Senior manager van wereldwijde partnerschappen voor Fight for Peace
  • Cristina Angioni, Eleonora Villa & Camilla de Concini | Cristina en Eleonora zijn vechtsportinstructrices in Bologne, waar ze ook met jongeren in gesloten jeugdinstellingen werken. Camilla is coördinator van Europese Erasmus+ projecten rond sport in gevangenissen. 

  • Younis Kamil Abulsalam | Doctoraatstudent aan de VUB, waar hij een op voetbal gebaseerd programma ontwikkeld om radicalizering te voorkomen

English

For who? For everyone interested in martial arts and the potential of martial arts (or sports in general) to contribute to more than sport specific skill building and development.

When? Monday November 1st, from 19h30 until 21h00.

Where? Online, using Microsoft Teams.

Language? English. However, questions can be asked in Dutch and will then be translated for our guest.

Register by clicking the green button bellow to attend this session live, or to get access to the the recording afterwards! In both instances, registration is required.

 

Nederlands

Voor wie? Voor iedereen met interesse in vechtsport en het potentieel van vechtsport  (of sport in het algemeen) om aan het nastreven van extra-sportieve doelstellingen bij te dragen. 

Wanneer? Maandag 1 november, van 19u30 tot 21u00.

Waar? Online via Microsoft Teams.

Voertaal? Engels. Vragen kunnen echter in het Nederlands gesteld worden en zullen dan vertaald worden voor onze gasten.

Registreer je door je in te schrijven via de groene knop hieronder; zo kan je de sessie live volgen, of kan je toegang krijgen tot de opname achteraf als je er niet live kan bij zijn. In beide gevallen is registratie nodig.

Klik hier om je in te schrijven