Inspiratie- en studiedag: 'Vechtsport & Jeugdhulp'. Verkenning van mogelijkheden en uitdagingen

Nieuwsbrief Jongerenwelzijn 

Sportverenigingen en -aanbieders maken vaak deel uit van het informele netwerk van jongeren. Samenwerken met de sportsector biedt daardoor nieuwe mogelijkheden voor de jeugdzorg. Onderzoek toont dat sportdeelname kan bijdragen tot een positieve ontwikkeling van jongeren. Eerdere projecten en ervaringen in Nederland, die de brug slaan tussen sport en jeugdzorg, werden alvast positief onthaald. Zo zou vechtsport een ideaal middel zijn voor het werken aan specifieke gedragsproblematieken, agressie-regulatie en impulscontrole (Buysse & Duijvenstijn, 2011).

Het doelbewust aanwenden van sport voor bredere maatschappelijke doelstellingen, staat evenwel nog in zijn kinderschoenen. Niettegenstaande we in het buitenland zien dat vechtsport als pedagogisch instrument ingezet wordt in het werken met jongeren, blijven gelijkaardige projecten in Vlaanderen eerder schaars. Deze dag wil alvast een aanzet geven tot inspiratie en kennisontwikkeling hieromtrent.

Opzet van de dag is het publiek kennis te laten maken met verschillende contexten waarin vechtsport gehanteerd wordt als een pedagogisch instrument en een actieve vorm van vrijetijdsbesteding. Verder wordt een onderzoek voorgesteld over ‘Slagkracht op De Markt’, een boks-project in gemeenschapsinstelling De Kempen. De inspiratie- en studiedag richt zich naar jeugdhulpverleners, jeugd(welzijns-)werkers, buurtsportwerkers, medewerkers van lokale vrijetijdsdiensten (sport-, jeugd- en preventiediensten), (vecht)sportaanbieders, leerkrachten en leerlingbegeleiders, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden.

De inspiratie- en studiedag is een initiatief van de onderzoeksgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel, De Uitdaging (Stad Genk), Jongerenwelzijn en het Risicovechtsportplatform Vlaanderen.

Locatie: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
Auditorium en VIP-lokaal
Datum: 22 april 2016, van 9u30 tot 16u.

Het volledige programma en de uitnodiging volgen begin maart.

Nieuwsbrief Jongerenwelzijn